Balený portlandský cement EN 197-1-CEM I 42,5 R

Certifikát  CEM I 42,5 


Stiahnuť

Jedinou hlavnou zložkou portlandského cementu je portlandský slinok, čo z neho činí stavební materiál vhodný pre tie nejnáročnejšie projekty.

Charakteristické vlastnosti:

  • Cement veľmi vysoké kvality pre náročné aplikácie.
  • Rýchly nárast pevnosti.
  • Rýchly a vysoký vývin hydratačného tepla.
  • Stálosť fyzikálnych a chemických vlastností.

Parametre:

  • Pevnosť v tlaku po 2 dňoch 28 MPa až 32 MPa.
  • Pevnosť v tlaku po 28 dňoch 57 MPa až 62 MPa.

Použití:

  • Cement veľmi vysoké kvality pre náročné aplikácie.
  • Príprava mált a betónov vyšších pevností.
  • Výroba injektážnych mált.

Portlandský cement CEM I 42,5 R dodávame na EUR paletách. Na každé palete je uloženo 56 vriec, celkom o hmotnosti 1,4 t.

Balený portlandský cement EN197-1-CEM II/BM(P-S-L) 32,5 R

Certifikát CEM II 32,5R


Stiahnuť

Portlandský cement je najobľúbenejšou značkou takmer vo všetkých podnikoch betónových výrobkov a používa sa na výrobu širokého sortimentu výrobkov z vystuženého betónu a betónu triedy pevnosti B15 až B25. 
Cement typu I sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti sulfátom, kyselinám a mrazom. 
Vďaka obsahu až 20% trosky (granulovaná vysokopecná troska) majú výrobky vyššiu hustotu, menšiu priepustnosť pre vodu a na ich povrchu je oveľa menej pravdepodobné, že sa budú tvoriť usadeniny vápna alebo vápenca. Vďaka stredným termínom je tento cement vhodný na použitie v každom ročnom období.
Cement tejto značky sa používa na výrobu betónových prefabrikátov, podlahových dosiek, prvkov nosných konštrukcií (trámy, stĺpy, priečky), predpätých výrobkov, prvkov na zlepšenie. Používa sa v monolitickej stavbe.