O firme

Spoločnosť vznikla v roku 1995 pod názvom K.M.R., s. r. o. V roku 1998 sa spoločnosť premenovala na SAMBER, s. r. o. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou a podniká do dnešného dňa. V decembri 2008 sa spoločnosť presťahovala do nových priestorov oproti pošte v nákupnom centre Berehovo. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 4 zamestnancov. Spoločníci spoločnosti sú: Anna Krupská a Ing. Ľubomír Krupský.

U nás si stojíme za kvalitou našich cementov a teda aj vašich stavieb. Dodávame vysokokvalitné cementy pre všetky druhy vašich stavieb, ktoré dosahovanými pevnosťami vysoko prekračujú minimálne hodnoty stanovené normou. Dodávame cementy cementy, ktoré spĺňajú kvalitatívne kritéria EN 197-1